Head Office

Switchboard: +86 (0)20 3492 7891
Fax Machine: +86 (0)20 3490 3979
Email: zehm@gz-zehm.com
Guangzhou ZEHM Functional Materials R&D Co., Ltd.
B3 Buildings, DongSan Street, QiXin Road, Dongchong, Nansha District, GuangZhou, 511453, P.R. China